За нас

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КОРЕКТНОСТ

 

 

 

                                        

 

     

Estate Tribune е професионален консултант в сферата на недвижимите имоти, отговарящ на високите изисквания на европейските стандарти и предлагащ качествено и сигурно обслужване на своите клиенти. Благодарение на 25 годишния си опит, международна активност и световно признати сертификати, екипът е подготвен да посрещне предизвикателствата във всички сфери на недвижимите имоти, спазвайки коректност и конфиденциалност. Чрез своята международна мрежа от партньори и широк спектър на услуги, създава възможност за бутиково обслужване на клиентите без граници при сделки с имоти – продажба, отдаване под наем и управление на жилищни, бизнес, луксозни имоти, земя и нови проекти. Архитектурни решения и интериорен дизайн. Експертни пазарни оценки от лицензиран оценител, пазарни проучвания и финансови анализи – основата на всяка една инвестиция.
Нашите клиенти
са винаги информирани и добре защитени. От трите основни принципа за бизнес, ние избрахме подхода "Referrals", което ще рече „Клиентът води Клиент”. Ние не работим за нашата реклама – искаме Вие да бъдете нашето лице, като доволни и благодарни, че сте ни избрали. Нашият опит и висока квалификация ще ви бъдат в услуга от момента, в който станете наш клиент, до пълното финализиране на сделката или проекта, както и в бъдещото ни сътрудничество.
Нашият екип участва ежегодно в международни учебни програми, световни и европейски форуми и конгреси с цел повишаване на професионалната квалификация и нивото на обслужване. С услугите, които предлагаме, покриваме широк обем необходимо обслужване в сферата на недвижимите имоти, като се стараем то да се доближава до най-утвърдените световни стандарти.

Всичко това ни прави ценен и търсен консултант и партньор. Толерантността и строгите ни професионални принципи пазят доверието на клиентите към нас вече 25 години. Това, което се промени, е че станахме по-опитни и по-мъдри.

Членство и дезигнации към организации и международни професионални мрежи

Membership in Organizations and Networks