Услуги

УСЛУГИ

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Продажба и отдаване под наем на недвижими имоти. Пълно юридическо обслужване. Правни и технически консултации.

Жилищни имоти
Бизнес имоти
Луксозни имоти
Ваканционни имоти
Голф комплекси
Индустриални имоти
Парцели
Нови проекти
Хотели


ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Изготвяне на оценки от правоспособни оценители във връзка с отпускане на кредити, публична продан, сделки, извън съдебни спорове, пазарни анализи.

ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ
Изготвяне на финансови анализи и пазарни проучвания от сертифициран специалист при инвестиция в недвижими имоти, инвестиционни проекти, промяна в инвестиционната политика, решаване на казуси.

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ
 И АКТИВИ
Професионално управление на жилищни и бизнес имоти. Изготвяне на бизнес план за управление от сертифицирани специалисти. Мониторинг на парични потоци и увеличаване на добавената стойност.

ИНВЕСТИЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Професионално консултиране при взимане на инвестиционни решения за нови проекти, релокация или престуктуриране на инвестиции, при отчитане целите на инвеститора и пазарната конкурентност.

Управление на проекти за ново строителство от предпроектно проучване и съгласуване на документи до въвеждане на сградата в експлоатация.Съдействие по регулационни процедури. Ексклузивно управление на продажбите в нови сгради при пълно обслужване на сделките.

АРХИТЕКТУРА И ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН
Изготвяне и съгласуване на архитектурни проекти по задание на клиента от екип с доказан професионален опит. Изработка на интериорни решения от инженери-дизайнери.

СТРОИТЕЛСТВО

Цялостно изграждане на жилищни, бизнес сгради и еднофамилни къщи.

Строителна компания ПРИМА е вписана в ЦПРС към КСБ за изпълнение на строежи първа група - от трета до пета категории. Фирмата е създадена през 2005г. и до края на 2017г. е изпълнила строително-монтажни работи с общ обем около 30 мил. лева.

Изградени над 300 000 кв.м. и още нови в процес на изграждане.

Фирмата разполага със собствена механизация и предоставя високо качество на изпълнение на строително-монтажни работи, включително довършителни интериорни решения.