УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ И АКТИВИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ

Управлението на имоти е мениджърска функция, с която се управляват както отделните процеси, свързани със собствеността и ползването на един недвижим имот, така и неговите данъчни, финансови и облигационни отношения.

Недвижимият имот е цялостен организъм, който се "храни" с онова, което му даваме и изглежда по начина, по който се грижим за него. 

Estate Tribune предлага изготвяне на професионални бизнес планове за управление на бизнес и жилищни имоти. Чрез своите междуродни специализирани специалисти - CPM / certified property manager /, ние можем да преложим алтернативни решения за правилно управление, намаляване на оперативните и текущи разходи, подобряване на бизнес и социална среда, текуща поддръжка и капиталови ремонти.
Правилното управление на дадена инвестиция осигурява повишаване на нейната стойност, по-добро пазарно позициониране и намаляване на риска от загуба на капитал, като се стреми към създаването на устойчив бюджет с намаляване на оперативни разходи и увеличаване на NOI / net operating income /.

Estate Tribune предлага на своите клиенти като нови възмоности пълно управление на луксозни имоти и услугата "Домоуправител" за новопостроени сгради.

УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ

Управлението на активи всъщност е управление на инвестиции. То е свързано с постоянен мониторинг на паричните потоци и пазарното позициониране на недвижимите имоти, като се разглежда тяхната комплексност като проект, концепция и функциониране. Правилното управление на този процес дава възможност за увеличаване на добавената стойност чрез взимане на правилни и навременни решения.