Контакти

КОНТАКТ С ESTATE TRIBUNE

Телефон/Fax: +359 2 9549105 

Държава: България

ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

Моля преди да изпратите съобщение към нас да се запознаете с информацията по-долу и ако сте съгласни да поставите отметката за това. Изпращайки съобщение към нас през тази контактна форма, вие давате съгласието си попълнените лични данни в него да стигнат до нас, за да може да се свързваме с вас, както и да ви изпращаме маркетингова или друга информация без ограничения, свързана с вашето запитване или предмета на нашата дейност, която е обявена в сайта. Приемането на тези условия става с поставянето на отметката. С този акт на действие вие също декларирате, че попълнените лични и контактни данни са ваши, същите са актуални, не сте използвали лични или контактни данни на трети лица и не сте робот. Моля, ако някое от тези обстоятелства не е вярно или не го приемате, да не поставяте отметка. В този случай не можете да ни изпратите съобщение през тази контактна форма. За всяка кореспонденция, стигнала до нас през тази контактна форма се счита, че вие сте съгласни и сте приели горните условия и обстоятелства.