Инвестиционно консултиране

Estate Tribune предлага на своите клиенти професионално консултиране при бизнес планиране на дадена инвестиция. Реализирането на една инвестиция, както в бизнес, така и в личен план, е свързано с провеждането на предварителни пазарни проучвания и финансови предвиждания. За взимането на правилното инвестиционно решение, оказват влияние множество фактори, които ние отчитаме на базата на дългогодишен професионален опит и специаризирана подготовка.

Цели на инвеститора
Конценция и стратегия
Дългосрочност или краткосрочност на инвестицията
Норма на възвръщаемост
Пазарно позициониране
Варианти на управление на инвестицията

Пазарно консултиране
Нашият екип изследва пазарната приложимост на целите на инвеститора, при отчитане на пазарни нива, икономически, социални и политически фактори, териториални особености, планови особености на населеното място и стратегия за развитие, регулация, предназначение, пазарна приложимост, пазарна конкурентност.

Финансово консултиране
Разглеждаме възможните и необходими начини на финансиране, изследваме  парични потоци и норма на възвръщаемост. За целта ние изготвяме цялостен финансов анализ, който може да разглежда алтернативни варианти на приложение. Залагаме методи за намаляване на риска съобразно цялостната стратегия на инвестицията и тенденции на пазара.

Проектно консултиране
Нашият екип предлага цялостното проектно консултиране  – от предпроектни проучвания до пълното реализиране на един проект, архитектурни и интериорни решения, преструктуриране и оптимизиране на площи.

Стратегическо консултиране
Целта на стратегическото консултиране е доброто позициониране на пазара на дадена инвестиция. Ние предлагаме стратегии за преструктуриране, анализ на риска, финансови модели, брандинг, атрактивност, маркетиране.

Пазарна реализация
Като част от нашите услуги е екслузивното обслужване на проекти като проджект мениджъри и пазарно реализиране на готовия продукт, чрез продажба или отдаване под наем на площи или цели проекти.