арх. Тодор Тодоров

арх. Тодор Тодоров

арх. Тодор Тодоров е специалист с дългогодишен опит в градско планиране. Той е водещ проектант на устройствения план на централната зона на гр.София и Зона А-север, в които са включени едни от най-емблематичните сгради и архитектурни ансамбли на столицата. В портфолиото си като проектант има и множество жилищни и административни сгради.

Екип