ПРОДАДЕН

Реф. # 338 | 29.05.2017

Описание

Равен ъглов парцел с открита панорама разположен в м. Бански рид на ул.Майор Коста Паница, заобиколен от нови къщи. Имота попада в устройствена зона Жм3 със следните параметри на застрояване: Плътност 20%; Кинт 0. 5; Кк 7м. Подходящ за построяване на еднофамилна къща.

Описание

Равен ъглов парцел с открита панорама разположен в м. Бански рид на ул.Майор Коста Паница, заобиколен от нови къщи. Имота попада в устройствена зона Жм3 със следните параметри на застрояване: Плътност 20%; Кинт 0. 5; Кк 7м. Подходящ за построяване на еднофамилна къща.