УПИ с лице на ул. Самоковско шосе с виза

Реф. # 334 | 09.04.2017

Описание

Ексклузивно предложение с отлична възможност за инвестиция: УПИ ситуиран на около 500м. южно от Околовръстния път на града, в близост до бившата база на СБА. Районът е с добра транспортна достъпност и изградена инфраструктура и наличие на обществен транспорт.
Имотът попада в землището на с.Панчарево, местност "Детски град". Урбанизирана територия с трайно предназначение за обществена дейност и комплексно застрояване. Зоната е СМФ2 - параметри на застрояване: Кинт=1,2, плътност – 40%, озеленяване – 40%. Към настоящият момент имотът е незастроен,частично ограден. Лицето на имота е около 38м. към ул. Самоковско шосе.
За имота има одобрен архитектурен проект за лицева административна сграда и десет редови къщи вътрешната част на терена. Формата му е правилна.
Обявената цена е без включен ДДС.

Описание

Ексклузивно предложение с отлична възможност за инвестиция: УПИ ситуиран на около 500м. южно от Околовръстния път на града, в близост до бившата база на СБА. Районът е с добра транспортна достъпност и изградена инфраструктура и наличие на обществен транспорт.
Имотът попада в землището на с.Панчарево, местност "Детски град". Урбанизирана територия с трайно предназначение за обществена дейност и комплексно застрояване. Зоната е СМФ2 - параметри на застрояване: Кинт=1,2, плътност – 40%, озеленяване – 40%. Към настоящият момент имотът е незастроен,частично ограден. Лицето на имота е около 38м. към ул. Самоковско шосе.
За имота има одобрен архитектурен проект за лицева административна сграда и десет редови къщи вътрешната част на терена. Формата му е правилна.
Обявената цена е без включен ДДС.