Парцел в близост до София

Реф. # 232 | 18.12.2013

Описание

Равен и слънчев УПИ с площ от 5520кв.м, разположен в новоразвиваща се зона с открита панорама към Витоша и Стара планина. Парцела е ъглов, с правилна форма и три лица. Имотът се намира в местност "Орозица" има влязъл в сила ПУП, устройствена зона Жм с параметри на застрояване: плътност - 60%, Кинт. - 1.2, Кк. - 10м.

Описание

Равен и слънчев УПИ с площ от 5520кв.м, разположен в новоразвиваща се зона с открита панорама към Витоша и Стара планина. Парцела е ъглов, с правилна форма и три лица. Имотът се намира в местност "Орозица" има влязъл в сила ПУП, устройствена зона Жм с параметри на застрояване: плътност - 60%, Кинт. - 1.2, Кк. - 10м.