Ирена Перфанова

Ирена Перфанова

Проф. титли: Инж./Икн., CCIM, CPM, CIPS, CLHMS, FIREC, TRC, ABR, SRS, Оценител, Realtor, Медиатор, Инженер по вътрешна архитектура, Магистър-икономист по Бизнес с недвижими имоти
Позиция: Управляващ партньор
Имейл: estatetribune@gmail.com
Телефон: +359 2 9549105
Адрес: гр.София
Организации: НСНИ, КНОБ, FIABCI, CCIM Institute, IREM Institure, NAR, Institute ILHM, CEREAN, C.E.I.

Професионален опит

Оценител, медиатор, проджект мениджър, търговец и международен специалист по недвижими имоти, с 26 годишен професионален опит и 11 години активна дейност на ръководни постове в местни и международни неправителствени организации в сферата на недвижимите имоти.

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ
От 2007 година започва членуването си в управителни съвети на местни и международни организации, където много бързо израства на ръководни позиции като резултат от активната й дейност. Открива своя потенциал да създава политики и вдъхновява последователи за постигане на обществeно позитивни цели. Стремежът й към красивото, иновативното и доброто, по-успешното развитие на бизнеса, подобряване на социалните условия за живот и опазването на природните ресурси я довеждат до ООН.

Член е на Real Estate Market Advisory Group/REM Advisory Group/ към Икономическата комисия на ООН за Европа /UNECE/ създадена от Икономическия и социален съвет /ECOSOC/, която подпомага дейността на Committee of Housing and Land Management /CHLM/ и Working Party of Land Administration /WPLA/ - като член на групата работи по развитието и прилагането на международните програми за устойчиво развитие, жилищни политики, управление на жилищни сгради, енергийна ефективност и социални жилища.

Председател на Управителния съвет на Национално сдружение Недвижими имоти /2014 - 2018/ - като председател работи по структуриране и регулиране на професията в страната, създаване на добри практики, лоялна конкуренция, повишаване на професионалната квалификация. Развива дейността на ЦПО към сдружението като създава съвременни учебни програми следващи промените в професията и спазването на Европейските стандарти, организира множество професионални и корпоративни семинари. През 2014 година инициира създаването в България на Професионален празник на агентите и брокерите на недвижими имоти и поема организирането му под шапката на НСНИ, като съвместява празника с международни професионални конференции благодарение на своя опит и контакти. След края на своя втория мандат като Председател на УС продължава своята активност кат Зам. председател по международната дейност на НСНИ и дейности свързани с бизнес интеграцията между професионалистите и стандарта на тяхното професионално развитие.

През 2015 година е включена в Борда на директорите на Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти CEPI-CEI / създателите на Европейския стандарт EN 15733/, където е поканена като международен специалист с богат професионален и обществен опит да участва в работна група на Агенциите за недвижими имоти. След преструктурирането на организацията е избрана през 2017г. за член на Борда на директорите на CEPI и участник в работната група за създаване на професионални технологии и обучения за агенциите за недвижими имоти, законодателна защита на личните данни чрез GDRP, e-Privacy и AML.

През 2018г. е избрана за Председател на Съвета на браншовите организации на Българската търговско промишлена палата / БТПП /.

Член е на Световния борд на Международната федерация по недвижими имоти FIABCI /2014-2018/, където заема и позицията President Membership Committee в периода 2013-2017 и работи за развитие на федерацията, привличане на членска маса, откриване на нови чаптъри, създаване на стратегически концепции.

Носител е на медала за особени заслуги за развитие на организацията FIABCI от 2014г. / FIABCI Medal of Honor/

Член е на международното жури на FIABCI Prix dÉxcellence Awards - международен конкурс за успешни архитектурни проекти. През 2013 година инициира и организира за първи път в България регионален кръг на конкурса чрез FIABCI-Bulgaria. Благодарение на тази инициатива българският проект " Santa Marina Village" в гр. Созопол с инвеститор ФеърПлей Интернешънъл печели на международния кръг през 2014г. голямата световна награда в категорията "Ваканционни имоти".

Президент на местния чаптър FIABCI-Bulgaria в периода 2011-2014 година.

През годините заема и следните ръководни позиции в международната структура на FIABCI - Vice President Principal Members, Vice-President World Council of Experts, Vice-President Education and Academic Members Committee.

През 2008 година инициира и организира провеждането в България на обучение за международни специалисти по недвижими имоти CIPS, проведено от Американската асоциация на Реалторите NAR, благодарение на което FIABCI-Bulgaria получава годишна награда от NAR "Sponsor of the year", връчена й в Лас Вегас на церемония от над 1000 присъстващи професионалисти.

През 2011 година довежда Американския институт по управление на недвижими имоти IREM в България и започва организирането на обучения на български специалисти под шапката на FIABCI-Bulgaria. Обучението набира популярност сред големите местни и международни инвестиционни компании.

През 2011г. е един от основните организатори на Европейския конгрес на FIABCI и CEREAN в България, където започва интересът й към темата за застаряващото население на планетата и свъраните с това проблеми в бизнеса с недвижими имоти.

Като продължение на темата през 2013 година на Световния конгрес на FIABCI в Тайчунг, Тайван организира и модерира панел за архитектурните особености при строителството на съвременни нови жилища и условията в тях за възрастни хора и лица с увреждания, и свързаните с тях социални проблеми.

Участва като гост и модератор в множество професионални кръгли маси и конференции. Чест гост на журналистически интервюта и телевизионни предавания свързани с анализа на имотния пазар в България и професионалните проблеми в него.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ
Притежава няколко от най-престижните и международно признати професионални титлите: CCIM, CPM, CIPS, CLHMS, TRC, ABR, SRS, Realtor. Лицензиран оценител на недвижими имоти към Камарата на независимите оценители в България.

Магистър-инженер по вътрешна архитектура.
Mагистър-икономист по Бизнес с недвижими имоти.
Завършила курс за независими оценители към Агенция по приватизация в България, професионални специализации към Американският институт за финансови и пазарни анализи на бизнес имоти CCIM Institute, Чикаго, Институтът за маркетинг на луксозни имоти ILHM, Далас и Институтът за управление на недвижими имоти IREM, Чикаго. Член на Американската асоциация на реалторите / NAR/. Притежател на четири сертификата на FIABCI University и международната професионална титла FIREC на FIABCI.

Обслужва широк обхват от сделки с недвижими имоти на корпоративни клиенти и частни клиенти от среден и висок ценови сегмент. Има опит като проджект мениджмънт на нови проекти. Изготвя оценки за банки, публична продан и по часта поръчка. Извършва пазарни и финансови анализи за инвестиционни проекти в недвижими имоти.

Един от основните участници в екипа по реализирането на сделката за покупка на земята за проекта " МОЛ ПАРАДАЙЗ" - водещ търговски център в гр. София и един от най-големите на Балканите.

Консултира българи, които искат да придобият или пpoдадат имот в чужбина. Работи с чуждестранни инвеститори и в екипи по реализацията на по-големи проекти. Обслужва дипломатически мисии.

Лектор по сделки с недвижими имоти.

От 2015г. е сертифициран медиатор от БТПП, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

Работни езици: английски, руски, български

Компетенции

Обслужване на сделки с луксозни имоти, чуждестранни легации, жилищни и бизнес имоти, парцели и нови проекти. Високо ниво на компетенция на правната и техническа материя свързана със сделките с недвижими имоти.

Познаване на международни пазари, тенденции за устойчиво развитие, инвестиционни възможности.

Богат опит в изготвянето на оценки на недвижими имоти, пазарни анализи и финансови анализи за бизнес проекти, продажба на предприятия, след приватизационни сделки, след реституционни сделки.

Международни сделки с недвижими имоти в страната и чужбина. Борави с техническа документация и правна материя.

Умения за водене на преговори, създаване и прилагане на иновативни идеи, ръководене на обществени организации и екипи от хора, дипломатичност, организиране на корпоративни и обществени събития, създаване на бизнес стратегии. Медиация и разрешаване на спорове.